Όροι της Υπηρεσίας (“Όροι”)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου, 2016

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας (“Όροι”, “Όροι της Υπηρεσίας”) προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα https://gr.intelligentlabs.org (την “Υπηρεσία”) που λειτουργεί από την Rad One LTD (“εμάς”, “εμείς”, ή “δική μας”).

Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που αποκτούν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με κάποιο μέρος από αυτούς τους όρους, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Αγορές

Σας ενθαρρύνουμε να εξοικειωθείτε με τα δικαιώματά σας που περιλαμβάνονται στο Νόμο Περί Πώλησης Αγαθώς του 1979, τον Νόμο Περί Αθέμιτων Συμβάάσεων του 1977 και τους Κανονισμούς Περί Αθέμιτων Όρων στις Συμβάσεις Καταναλωτών του 1999.

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία το οποίο είναι διαθέσιμο μέσα από την Υπηρεσία (“Αγορά”), μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, σχετικές με την Αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, της διεύθυνσης χρέωσής σας και τις πληροφορίες αποστολής σας.

Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι: (i) έχετε το νομικό δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα (πιστωτικές κάρτες) ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής αναφορικά με οποιαδήποτε Αγορά, και ότι (ii) οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς, σωστές και ολοκληρωμένες. Συμφωνείτε ρητά ότι η Rad One LTD δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε απώλεια ή καταστροφή που απορρέει από την καταχώρηση εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών.

Καταχωρώντας αυτές τις πληροφορίες, μας δίνετε το δικαίωμα να παρέχουμε τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη για τους σκοπούς της διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των Αγορών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή για συγκεκριμένους λόγους συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: η διαθεσιμότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών, σφάλματα στην περιγραφή ή την τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, σφάλματα στην παραγγελία σας ή άλλοι λόγοι. Ρητά συμφωνείτε ότι η Rad One LTD δεν μπορεί να δεχτεί καμία ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή που προκύπτει από μια τέτοια ακύρωση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας αν υποπτευθούμε απάτη ή μια μη εγκεκριμένη ή παράνομη συναλλαγή.

Προσφέρουμε μια εγγύηση επιστροφή χρημάτων εντός 30 ημερών για όλα μας τα προϊόντα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@intelligentlabs.org με το Αναγνωριστικό της παραγγελίας σας για περισσότερες πληροφορίες.

Προσφέρουμε 3 τύπους αποστολής:

  • Προτεραιότητα (1-2 Ημέρες)
  • Κανονικό (5-7 Ημέρες)
  • Ταχεία (2-5 Ημέρες)

Επιστροφές Χρημάτων

Εάν δεν είστε 100% ικανοποιημένη με την αγορά σας, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή του προϊόντος με κάποιο άλλο, είτε είναι παρόμοιο είτε όχι.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν έως και 30 ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς του.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@intelligentlabs.org για να λάβετε επιστροφή χρημάτων.

Διαθεσιμότητα, Σφάλματα και Ανακρίβειες

Ενημερώνουμε συνεχώς τα προϊόντακαι τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Υπηρεσία. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία μας ίσως έχουν λάθος τιμή, ανακρινή περιγραφή, ή δεν είναι διαθέσιμα, και μπορεί να διαπιστωθούν καθυστερήσεις στην ενημέρωση των πληροφοριών στην Υπηρεσία και στις διαφημίσεις μας σε άλλες ιστοσελίδες. Συμφωνείτε ρητά ότι οποιοδήποτε τέτοια προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας δεν αποτελεί νομική προσφορά ικανή να επισύρει νομικές συνέπειες.

Δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα καμίας πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των εικόνων των προϊόντων, των προδιαγραφών, της διαθεσιμότητας και των υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες και να διορθώσουμε σφάλματα, ανακρίβειες, ή παραλείψεις οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η ενότητα “Διαθεσιμότητα, Σφάλματα και Ανακρίβειες” δεν θίγει τα ισχύονται νομικά δικαιώματα.

Διαγωνισμοί, Κληρώσεις και Προωθητικές Ενέργειες

Τυχόν διαγωνισμοί, κληρώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες (συλλογικά “Προωθήσεις”) που διατίθενται μέσα από την Υπηρεσία μπορεί να διέπονται από κανονισμούς που είναι ξεχωριστοί από αυτούς τους Όρους. Εάν λάβετε μέρος σε οποιοδήποτε Προώθηση, παρακαλούμε ανατρέξτε στους ισχύοντες κανονισμούς καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου μας. Εάν οι κανονισμοί για μια Προώθηση έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ισχύουν οι κανονισμοί για τις Προωθήσεις. Οι όροι και προϋποθέσεις για οποιαδήποτε άλλη “Προωθητική Ενέργεια” είναι ανεξάρτητοι από αυτή τη συμφωνία.

Λογαριασμοί

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό σε εμάς, πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες οι οποίες είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες και ισχύουσες κάθε στιγμή. Η αποτυχία συμμόρφωσης αποτελεί παραβίαση αυτών των Όρων, που μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία μας.

Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του κωδικού πρόσβασής που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή δράση που σχετίζεται με τον κωδικό πρόσβασής σας, είτε ο κωδικός πρόσβασής σας είναι στην Υπηρεσία μας είτε μια υπηρεσία τρίτου μέρους.

Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανένα τρίτο μέρος. Πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα αφού αντιληφθείτε οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη το όνομα ενός άλλου ανθρώπου ή οντότητας ή το οποίο δεν είναι νομικά διαθέσιμο προς χρήση, ένα όνομα ή εμπορικό σήμα που υπόκειται σε οποιοδήποτε δικαίωμα ενός άλλου ανθρώπου ή οντότητας πέρα από εσάς χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση, ή ένα όνομα που είναι με οποιονδήποτε τρόπο προσβλητικό, χυδαίο ή αισχρό. Συμφωνείτε ρητά ότι δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή που προκύπτει από οποιαδήποτε παραποίηση προβείτε για αυτό το θέμα.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Υπηρεσία και το αρχικό περιεχόμενό της, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητά της είναι και θα παραμείνουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Rad One LTD και των δικαιοπαρόχων της. Η Υπηρεσία προστατεύεται από πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικό σήμα, και άλλους νόμους τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε ξένες χώρες. Τα εμπορικά σήματά μας και η εμπορική μας αμφίεση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Rad One LTD.

Σύνδεσμοι Σε Άλλες Ιστοσελίδες

Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων μερών ή που δεν είναι στην ιδιοκτησία ή δεν ελέγχονται από την Rad One LTD.

Η Rad One LTD δεν έχει κανέναν έλεγχο, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου, ή τις πρακτικές καμίας ιστοσελίδας ή υπηρεσίας τρίτου μέρους. Επιπλέον αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Rad One LTD δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπόλογη άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε καταστροφή ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σύνδεση με τη χρήση ή εξάρτηση από τέτοιου είδους περιεχόμενο, αγαθά, ή υπηρεσίες τα οποία είναι διαθέσιμα σε ή μέσα από τέτοιου είδους ιστοσελίδες ή υπηρεσίες.

Σας συνιστούμε να διαβάζετε τους όρους και προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου κάθε ιστοσελίδας ή υπηρεσίας τρίτου μέρους που επισκέπτεστε.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να καλύψετε και να μην θεωρήσετε υπόλογη την Rad One LTD και τους δικαιοδόχους και δικαιοπαρόχους τους, και τους υπαλλήλους τους, τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους εκπροσώπους, τους υπάλληλους γραφείου και τους διευθυντές, από και ενάντια σε οποιονδήποτε και όλους τους ισχυρισμούς, καταστροφές, υποχρεώσεις, απώλειες, ευθύνες, κόστη ή χρέη, και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αμοιβών δικηγόρων), που απορρέουν ή έχουν δημιουργηθεί από α) δική σας χρήση και πρόσβαση στην Υπηρεσία, από εσάς ή οποιονδήποτε άλλον άνθρωποι χρησιμοποιεί το λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασής σας, ή β) την παραβίαση αυτών των Όρων.

Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Rad One LTD, ούτε κάποιος από τους διευθυντές, υπαλλήλους, συνεργάτες, εκπροσώπους, προμηθευτές, ή συσχετιζόμενο πρόσωπο δεν θα θεωρηθεί υπαίτιο για οποιεσδήποτες έμμεσες, συμπτωματικές, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές καταστροφές,συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρήση, καλή πίστη, ή άλλης άυλης απώλειας, ως αποτέλεσμα από (i) την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, (ii) οποιαδήποτε συμπεριφορά ή περιεχόμενο κάποιου τρίτου μέρος της Υπηρεσίας, (iii) οποιοδήποτε περιεχόμενο αποκτηθεί από την Υπηρεσία και (iv) μην εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή διαφοροποίηση της μεταφοράς δεδομένων ή περιεχομένου, είτε βασίζεται σε εγγύηση, συμβόλαιο, αδικοπραξία ( συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή οποιαδήποτε άλλης νομικής θεωρίας, είτε έχουμε ενημερωθεί είτε όχι για την πιθανότητα τέτοιας καταστροφής, ακόμα και αν έχει αποδειχθεί ότι κάποιο σκεύασμα που περιλαμβάνεται εδώ απέτυχε στον βασικό σκοπό του.

Αποποίηση Ευθύνης

Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς πραγματοποιείται αποκλειστικά με δικό σας ρίσκο. Η Υπηρεσία παρέχεται σε μια “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ” βάση. Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγυήσεις κάθε είδους ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίαση ή πορείς απόδοσης.

Η Rad One LTD, οι θυγατρικές της, οι συνεργάτες της, και οι δικαιοπάροχοί της δεν εγγυώνται ότι α) η Υπηρεσία θα λειτουργεί αδιάκοπα, με ασφάλεια ή θα είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή σε οποιαδήποτε τοποθεσία, β) τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα θα διορθωθούν, γ) η Υπηρεσία δεν διαθέτει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, ή δ) τα αποτελέσματα από τη χρήση της Υπηρεσίας θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας.

Εξαιρέσεις

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των παραπάνω και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλη πρόβλεψη αυτών των όρων, σε καμία περίπτωση η Rad One LTD δεν θα είναι υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωποι για οποιαδήποτε έμμεσες, συμπτωματικές, επακόλουθες, ειδικές, ποινικές ή παραδειγματικές απώλειες ή καταστροφές που προκύπτουν από, συνδέονται με, ή σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας, αυτοί οι Όροι, το εν λόγω περιεχόμενο αυτών των Όρων, ο τερματισμός αυτών των Όρων ή εναλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σωματικών βλαβών, της απώλειας δεδομένων, των επιχειρήσεων, των αγορών, των αποταμιεύσεων, του εισοδήματος, των κερδών, της χρήσης, της παραγωγής, της φήμης ή της υπεραξίας, αναμενόμενων ή όχι, ή οικονομικής απώλειας, σύμφωνα με οποιοδήποτε θεωρία ευθύνης (είτε με σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη ή οποιαδήποτε άλλη θεωρία ή νόμο ή οντότητα), ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αμέλεια ή άλλο σφάλμα ή παράπτωμα (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της βαριάς αμέλειας και της θεμελιώδους παραβίασης) από την Rad One LTD για τον οποίο η Rad One LTD είναι υπεύθυνη, ακόμα και αν η Rad One LTD έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα να προκύψει τέτοια απώλεια ή καταστροφή.

Κυβερνητικός Νόμος

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας στην επιβολή κάποιου δικαιώματος ή διάταξης αυτών των Όρων δεν θα ερμηνευτεί ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα. Αν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη από κάποιο δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Οι παρόντες Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας αναφορικά με την Υπηρεσία σας, και διαδέχονται και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συμφωνία που ίσως υπάρχει μεταξύ μας αναφορικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς του Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Εάν η αναθεώρηση είναι υλική θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν την ισχύ οποιονδήποτε νέων όρων. Τι αποτελεί υλική αλλαγή θα αποφασιστεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας αφού τεθούν σε ισχύ αυτές οι αναθεωρήσεις, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους νέους όρους, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία.

Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies. Συμφωνείτε ότι αποτελούν τμήμα αυτών των όρων. Πρέπει να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική των Cookies μας πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.